Vad är en FN-skola?

En FN-skola är en gymnasieskola med engagemang för internationella frågor och en vilja och kapacitet att utveckla sin globala profil i samarbete med oss. Skolans globala profil präglar ofta ett eller flera av skolans program, men upplägget för FN-skola är flexibelt och innebär stor möjlighet för skolan att välja vilken form FN-profilen ska ta i praktiken.

Det finns 37 FN-skolor runt om i landet. De är alla olika men gemensamt för många är att de arrangerar FN-rollspel, erbjuder sina elever kurser eller program med global inriktning, gör internationella utbyten samt på olika sätt uppmuntrar till elevengagemang för mänskliga rättigheter och globala frågor. Bland FN-skolorna finns alla gymnasieprogram representerade, både kommunala skolor och friskolor och skolornas elevantal varierar från runt 200 till 4000 elever.

En FN-skola arbetar nära Svenska FN-förbundet för att:

  • Verka i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer.
  • Präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas.
  • Årligen arrangera aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och engagemang i internationella frågor.
  • Aktivt lyfta fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen.
  • Uppmuntra elever till gemensamt globalt engagemang i FN-elevföreningar.
  • Årligen erbjuda sin personal fortbildning i internationella frågor.

Hur mycket kostar det att vara FN-skola?

Den årliga avgiften för att vara FN-skola är 40 000 kr från och med läsår 2022/2023.

Skolorna får då ett brett utbud av tjänster och material som ni kan läsa mer om här.

Ansök om att bli FN-skola

Ansökan till nästa läsår tas emot löpande och görs via ett webbformulär. Avtalsperioden löper läsårsvis och avslutas den 31 juli varje år. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill boka ett möte där vi berättar mer. Ring 08-462 25 81 eller skicka e-post till avdelningschef Helen Huledal.