Vad är en FN-skola?

En FN-skola är en gymnasieskola med engagemang för internationella frågor och en vilja och kapacitet att utveckla sin globala profil i samarbete med oss. Skolans globala profil präglar ofta ett eller flera av skolans program, men upplägget för FN-skola är flexibelt och innebär stor möjlighet för skolan att välja vilken form FN-profilen ska ta i praktiken.

Det finns 34 FN-skolor i Sverige. De är alla olika men gemensamt för många är att de arrangerar FN-rollspel, erbjuder sina elever kurser eller program med global inriktning, gör internationella utbyten samt på olika sätt uppmuntrar till elevengagemang för mänskliga rättigheter och globala frågor. Bland FN-skolorna finns alla gymnasieprogram representerade, både kommunala skolor och friskolor och skolornas elevantal varierar från runt 100- 4000 elever.

Vad krävs för att bli FN-skola?

  • att skolan är en etablerad gymnasieskola
  • att skolan uppfyller kriterierna för FN-skola (kriterier för FN-skola)
  • att skolan betalar en årlig avgift på 55 000 kr (moms utgår ej)

Här kan du läsa mer om vad ni får som FN-skola.

Ansök om att bli FN-skola

Ansökan till nästa läsår tas emot löpande och görs via ett webbformulär. Avtalsperioden löper läsårsvis och avslutas den 31 juli varje år. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill boka ett möte där vi berättar mer. Ring 08-462 25 81 eller skicka e-post till skolansvarig Helén Huledal.