Att förbereda sig inför SweMUN

Här hittar du information om hur du som delegat förbereder dig inför konferensen. Längre ned på sidan finns också tips på användbara länkar.

Generalförsamlingen

Resolutioner

Delegater i generalförsamlingen skall lägga upp resolutionsutkast i facebook-gruppen” SweMUN” innan den 18/3.

Ladda ner instruktioner till skrivande av resolutionsutkast för SweMUN 2019 här.

Ladda ner en exempelresolution om dödsstraff här

Här hittar ni förslag på inledande uttryck till de inledande och operativa satserna.

Öppningstal

Varje delegation kommer att ha 45-60 sekunder på sig att hålla ett öppningstal. Tiden kan förlängas om talaren använder landets officiella språk (t.ex. delegationen från Spanien > spanska) och därför behöver en tolk som översätter talet till svenska. Delegationen ansvarar själv för att ordna en tolk (t.ex. en annan delegat från samma delegation. Observera att man måste meddela ordföranden i förväg om man önskar göra detta. Använd öppningstalet för att presentera ditt lands viktigaste åsikter och mål för konferensen. Ordföranden kommer att besluta om huruvida det kommer att finnas möjlighet att ge kommentarer på öppningstalen.

Security Council: The same terms apply to the delegates in the security council. The opening speeches should be 45-60 seconds and contain the positions of your country.

Position papers och kartläggning av ert land

Ni behöver vara insatta i ert lands ståndpunkter i frågorna som kommer att behandlas på SweMUN.
Läs mer om konsten att kartlägga ett land här.

Rollspelsreglerna till SweMUN

Generalförsamlingen: Här hittar du rollspelsregler och instruktioner till generalförsamlingen. Du bör läsa igenom dem noggrant eftersom de är riktlinjerna för ditt uppträdande under konferensen.

Security Council: You should read the rules of procedure before the conference, as they may differ from any Model UN you have previously attended. Download them here.

Delegates in the Security Council should do research on their country’s position on the topic that will be discussed during SweMUN. The delegations in the Security Council are not required to send in draft resolutions before the conference, as they will work together toward consensus during the conference. However, the delegations are encouraged to write draft resolutions and/or clauses that they wish to use in a resolution, as a way of preparing for the conference.

Länktips

Basfakta om FN

Svenska FN-förbundets hemsida
FN:s officiella hemsida
Dag Hammarskjöldbiblioteket
UN
UN News
UN iLibrary
De globala målen

Håll dig uppdaterad genom att gå in på FN:s nyhetssida med jämna mellanrum.

Att kartlägga sitt land

Ta hjälp av konsten att kartlägga ett land.
Globalis, interaktiv världsatlas från Svenska FN-förbundet
Landguiden, Utrikespolitiska Institutet
Nationalencyklopedin (NE) 
FN:s officiella hemsida med vidarelänkning till medlemsländers officiella FN-hemsidor

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världen

Viktiga dokument och information om Mänskliga rättigheter:
FN-stadgan
Internationella MR-instrument, Fonden för mänskliga rättigheter

Länkar till de nio kärnkonventionerna om Mänskliga rättigheter finner ni på:

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Fonden för mänskliga rättigheter

Att hitta resolutioner, deklarationer och konventioner:
Deklarationer och konventioner som hänvisats till i resolutioner, klicka på det ämne du vill läsa om.
Tidigare resolutioner i FN:s generalförsamling
Tidigare resolutioner i FN:s säkerhetsråd

Sök efter resolutioner i Säkerhetsrådet HÄR
Sök efter dokument (och resolutioner) HÄR
Sök efter röstsiffror till resolutioner via UNBISnet HÄR

Länkar för frågorna i generalförsamlingen på SweMUN 2019:

Här hittar ni länkar som att användbara för att läsa på inför frågorna som skall diskuteras i Generalförsamlingens utskott.