fbpx

Kriterier för FN-skolor

En FN skola:

 • verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer
 • präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas i samarbete med Svenska FN-förbundet
 • arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och engagemang i internationella frågor
 • lyfter aktivt fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen
 • uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar
 • erbjuder årligen sin personal fortbildning i internationella frågor

Det här ska finnas med i er ansökan:

 • Allmän presentation av skolan: storlek, program, inriktning etc.
 • Presentation av skolans globala inriktning: aktiviteter, kurser, engagemang etc.
 • Har skolan samarbete med andra organisationer eller med näringslivet?
 • Har skolan kontakt med lokal FN-förening?
 • Varför önskar ni bli FN-skola?
 • Vad hoppas ni kunna få ut av samarbetet?
 • Hur stor del av skolan kommer att involveras?
 • Kontaktperson på skolan
 • Skolans organisationsnummer

För att bli FN-skola krävs dessutom:

 • att skolan är en etablerad gymnasieskola med minst ett års verksamhet
 • en årlig avgift på 55 000 kr.

Ansök om att bli FN-skola

Bli FN-skola >