fbpx

Fråga om FN i skolan

Världsläget är unikt svårt med pågående konflikter, pandemin och klimathotet. Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar och FN är den enda organisationen som samlar alla världens länder.

De globala utmaningarna kräver att vi tar ett gemensamt ansvar och arbetar tillsammans. Därför uppmanar vi dig att ta in FN i klassrummet och fråga om FN inför valet 2022.

Prata om demokrati

Ladda ner vår PowerPoint som ett underlag för samtal i klassrummet om vad demokrati är, vikten av att upprätthålla den och FN:s roll för att främja demokrati.

Ladda ner

Fråga politiker om FN

Gå till valstugorna och fråga politikerna hur just de ska säkerställa sitt partis vallöfte om FN-samarbetet och biståndspolitiken. Påverka så att FN och det globala samarbetet är med i den politiska debatten i din kommun, region och i riksdagen.

Läs mer

Använd demokratihandboken

Missa inte heller det demokratipaket som MUCF tagit fram med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati i skolan och på fritiden.


Läs mer