Välkommen till Eslöv FN-förening!

Välkommen till Eslövs FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Eslöv FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

I samband med att vi firade 25 år 2015 tog vi fram en idéskrift om vår förenings historia. Läs skriften här

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Kontakt

Joanna Moldovan, ordförande
Telefon: 070-039 85 32
E-post: joanna.moldovan@gmail.com