Projektredovisning Mini

Redovisning ska göras inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 5 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Projektbidrag Mini.

Projektet återrapporteras direkt här på hemsidan. Länk till rapportering kommer inom kort. Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

Kontaktperson

För frågor, kontakta Oskar Sjöstedt, organisationssekreterare på Svenska FN-förbundet.
E-post: Oskar.sjostedt@fn.se
Telefon: 08-462 25 85

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.

 

  • 1. Projektdata

  • 2. Projektbeskrivning

  • Beskriv projektet kortfattat. Vilka aktiviteter har genomförts? Hur många deltog i arrangemanget? Hur lyftes projektets tema?
  • Nämn de planerade aktiviteter som inte blivit av. Vilket/a var skälet/n till att det inte gick att genomföra?
  • Vilka förändringar har eller kan projektet ha bidragit till? Resonera gärna i termer av ökad kännedom om temat och ökad kunskap om temat. Har projektet lett vidare till andra aktiviteter eller aktivitetsplaner?
  • Hur många nya medlemmar kan projektet ha gett? Har projektet lett till att tidigare mindre aktiva medlemmar aktiverat sig?
  • 3. Ekonomisk redovisning

  • Alla kostnader som redovisas här ska på förfrågan kunna styrkas med kvitton i FN-föreningens/FN-distriktets bokföring. Kvarvarande medel ska återbetalas till Svenska FN-förbundet på konto 50 990-1 i samband med inskickandet av redovisningen. Betalningen märker du med FN-föreningens/FN-distriktets namn och projektnamn samt år.