Ansökan projektbidrag säkerhetsrådet

Svenska FN-förbundet för 2017 har inrättat ett nytt projektbidrag som ni i FN-föreningar och FN-distrikt nu har möjlighet att söka. Bidraget rör verksamhet och aktiviteter som genomförs under 2017 och kan kopplas till arbetet i FN:s säkerhetsråd, där Sverige nu sitter som medlem under 2017 och 2018. Aktiviteterna kan både vara fokuserade på säkerhetsrådet och Sveriges arbete i säkerhetsrådet i stort – exempelvis på Sveriges prioriteringar, vad man lyckats åstadkomma, och utmaningar – eller på specifika frågor av relevans för säkerhetsrådet och där säkerhetsrådsarbetet lyfts in under aktiviteten. Detta senare exempel kan röra landspecifika situationer såsom Syrien eller Jemen, eller tematiska ämnen som skyldighet att skydda eller fredsinsatser.

Vem kan söka?                         

FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens/FN-distriktets ordförande, då ansökan sker i föreningens namn och pengarna sätts in på föreningens/distriktets bankkonto.

Hur mycket kan sökas?         

Upp till 40 000 kronor per tillfälle.

När kan bidraget sökas?       

Ansökan om bidrag sker löpande. Besked om ansökan beviljats lämnas senast två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Därefter måste beviljat bidrag rekvireras/efterfrågas från FN-förbundet. Tänk på att aktiviteterna ni söker bidrag för måste genomföras under kalenderåret 2017. Det finns inte möjlighet att nu söka medel för aktiviteter som genomförs efter 31 december 2017.

Villkor och prioriteringar     

Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig. Aktiviteten som bidrag söks för måste ha en tydlig koppling till FN:s säkerhetsråd. Aktiviteten får också gärna anknyta till FN-förbundets huvudområden och de frågor som ni i rörelsen antog på kongressen år 2015. Vi uppmuntrar även till samarbete mellan olika FN-föreningar. Tänk på att skicka in ansökan så att den är framme senast 1 september.

Bidrag kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster. Det kan heller inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-föreningen/FN-distriktet inte medverkar som genomförare.

För att FN-förbundet ska kunna bevilja ett projektbidrag måste efterfrågade årsmöteshandlingar ha skickats in och tidigare års projektbidrag ha återrapporterats korrekt.

Redovisning                              

Redovisning ska ske inom två månader efter avslutat projekt via detta formulär. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste alltid sparas i fem år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Säkerhetsrådsbidrag.

Kontaktperson                           

Viktor Sundman, projekthandläggare, Svenska FN-förbundet
Telefon: 08-462 25 85
E-post: viktor.sundman@fn.se

 

  • Om sökande FN-förening/FN-distrikt

  • Om projektet

  • Budget