Årligt projektbidrag

 

När kan man söka?

Ansökan om bidrag ska vara FN-förbundet tillhanda senast 1 maj. Perioden för ansökan är nu avslutad. 

Information om årligt projektbidrag för 2019 kommer att läggas ut på den här sidan senast 15 september.

Redovisning

Beviljade medel redovisas fortlöpande, dock senast två månader efter avslutat projekt. Redovisning sker enligt mallen här: Redovisning Årligt projektbidrag. Allra senast den 1 april måste tidigare Årligt projektbidrag ha återrapporterats för att nya pengar ska kunna beviljas. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste alltid sparas i fem år om Sida eller FN-förbundet behöver göra en granskning. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Årligt projektbidrag.

Kontaktperson

Ulrika Hjertstrand, telefon: 0708-66 55 15E-post: projektbidrag@fn.se