Rapportering av UNgt projektbidrag

  • Här återrapporterar ni UNgt projektbidrag. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 5 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Ungt projektbidrag.