UNgt projektbidrag

UNgt projektbidrag är till för unga medlemmar upp till 26 år som inom ramen för sin FN-förening/sitt FN-distrikt vill genomföra ett projekt med tydlig FN-koppling.

Vem kan söka?

Ungdomsmedlemmar som vill göra ett projekt inom ramen för sin FN-förening/sitt FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Hur mycket kan sökas?

Upp till 6 000 kronor per år.

När kan man söka

UNgt projektbidrag avvecklas fr.o.m 2019 och ansökan kan inte längre göras. Löpande under året, men inte senare än den 15 november. Projektet måste avslutas och återrapporteras under det år som bidraget sökts. Handläggningstiden innan ni får svar är vanligtvis två veckor, dock godkänns inga ansökningar under semestertid.

Villkor

Merparten av dem som planerar och genomför projektet ska vara unga medlemmar i en FN-förening. Aktiviteten ska med en tydlig FN-koppling på något sätt ta upp eller beröra ett eller flera av områdena: fred, utveckling, mänskliga rättigheter. Ansökningar kopplade till FN-förbundets huvudområden och huvudfrågor prioriteras. FN-föreningen eller FN-distriktet ska stå som arrangör eller medarrangör. Bidrag kan inte fås för enskilda medlemmars kostnader i samband med utbyten, studier eller liknande, till projekt som huvudsakligen genomförs utanför Sverige eller som drivs av någon annan än de aktuella ungdomsmedlemmarna i FN-föreningen. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person.

För att FN-förbundet ska kunna bevilja ett bidrag måste FN-föreningen ha uppfyllt följande kriterier: samtliga av tidigare års projektbidrag från FN-förbundet ska ha avrapporterats samt efterfrågade årsmöteshandlingar skickats till FN-förbundet.

Redovisning

Redovisning ska göras inom två månader efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 5 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Ungt projektbidrag. Här återrapporterar ni UNgt projektbidrag.

Kontaktperson

Ulrika Hjertstrand, organisationssekreterare Svenska FN-förbundet, telefon: 0708-66 55 15
Elias Aspudd, ungdomssekreterare, Svenska FN-förbundet, telefon: 08-462 25 67

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.