Sex projektbidrag blir två

Från 2019 blir dagens sex projektbidrag två. Dessutom ersätts ungdomssektionsstödet med ett utökat grundbidrag till föreningar som redovisar en särskild verksamhetsberättelse för UNG-verksamheten.

Motiven till förändringarna är flera. Föreningar har i utvärderingar efterlyst en sammanhållen hantering av kansliets bidrag och tid för innehållslig dialog med kansliet under ansökningsprocessen. Det blir nu organisationssekreteraren som blir rörelsens kontaktperson för samtliga bidrag till rörelsen. Reformen innebär också att det blir möjligt för föreningar och distrikt att göra projekt under hela kalenderåret (istället för som idag – under sju månader). Många har också önskat möjligheten att ibland söka större bidrag. Det blir nu möjligt när de årliga projektbidragen får en maxgräns på 40 000 kr istället för dagens 20 000 kr.

Förbundet har efterlyst en tydligare tematisk koppling mellan projekten som får bidrag och förbundets verksamhetsmål. Det ska vi försöka säkra genom att projekten granskas av sakkunnig personal. Vi vill också komma bort ifrån att generella verksamhetsstöd söks och hellre se flera genomtänkta projektstöd. Det ska fortsättningsvis bli möjligt att söka stöd för flera projekt samtidigt.

Vi flyttar den årliga projektbidragsbedömningen till hösten när årsmöteshandlingarna normalt sett är granskade och kansliets personal har mer tid för dialog med föreningarna kring projektens innehåll, syfte och utformning. Därmed kan årets projektutbetalningar sätta igång så snart vi fått Sida-finansiering i januari.  Nytt är också att vi tar bort gemensamma redovisningsdatum. Alla projekt får individuella redovisningsdatum anpassade efter sin projektperiod.

Sista ansökningsdag för 2019 års årliga projektbidrag har passerat. Nästa möjlighet att söka årligt projektbidrag blir under hösten 2019 med sista ansökningsdag den 1 oktober.

Inom kort kommer det också att finnas ett mindre bidrag Projektbidrag Mini (Minibidrag) att söka fortlöpande (kan ej sökas under perioden juni-augusti). Det är till för aktiviteter som inte kunnat förutses vid ordinarie ansökningstillfälle. Mer utrymme kommer att finnas i budget för de årliga projektbidragen.

Mer information och ansökningsformulär för Projektbidrag Mini kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan senast den 1 mars.