Projektredovisning Mini

Redovisning ska göras inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 5 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets konto, 50 990-1 med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Projektbidrag Mini.

Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

Kontaktperson

För frågor, kontakta Oskar Sjöstedt, organisationssekreterare på Svenska FN-förbundet.
E-post: Oskar.sjostedt@fn.se
Telefon: 08-462 25 85

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.

  • 1. Projektdata

  • 2. Projektbeskrivning

  • Beskriv projektet kortfattat. Vilka aktiviteter har genomförts? Hur många deltog i arrangemanget? Hur lyftes projektets tema?
  • Nämn de planerade aktiviteter som inte blivit av. Vilket/a var skälet/n till att det inte gick att genomföra?
  • Vilka förändringar har eller kan projektet ha bidragit till? Resonera gärna i termer av ökad kännedom om temat och ökad kunskap om temat. Har projektet lett vidare till andra aktiviteter eller aktivitetsplaner?
  • Hur många nya medlemmar kan projektet ha gett? Har projektet lett till att tidigare mindre aktiva medlemmar aktiverat sig?
  • 3. Ekonomisk redovisning

  • Alla kostnader som redovisas här ska på förfrågan kunna styrkas med kvitton i FN-föreningens/FN-distriktets bokföring. Kvarvarande medel ska återbetalas till Svenska FN-förbundet på konto 50 990-1 i samband med inskickandet av redovisningen. Betalningen märker du med FN-föreningens/FN-distriktets namn och projektnamn samt år.