Projektbidrag ungdomssektioner

En ungdomssektion kan beskrivas som en grupp av unga medlemmar från FN-föreningen som träffas regelbundet för att planera och genomföra aktiviteter. Ungdomssektioner är inga egna föreningar utan är en del av den lokala FN-föreningen. Ungdomssektionen ska ha nära kontakt med den lokala FN-föreningen och det är ofta lämpligt om en eller flera representanter från ungdomssektionen även sitter med i den lokala FN-föreningens styrelse.

Vilka kan söka?

FN-föreningar som har en ungdomssektion eller är på väg att bilda en kan ansöka om bidraget. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens namn och pengarna sätts in på föreningens bankkonto.

Hur mycket kan sökas?

500 kronor per år.

När kan man söka?

Projektbidrag ungdomssektioner avvecklas fr.o.m 2019 och ansökan kan inte längre göras. Bidraget kan sökas löpande.

Villkor

För att få bidrag måste kriterierna för ungdomssektioner vara uppfyllda:

  • Gruppen ska bestå av minst tre ungdomsmedlemmar
  • Regelbundna träffar ska hållas, minst två tillfällen per termin
  • Någon form av planering där ni redogör för vad ni vill göra ska kunna presenteras

FN-föreningen måste även ha skickat in de senaste årsmöteshandlingarna och tidigare års projektbidrag ska ha återrapporterats.

Redovisning

Ingen ekonomisk återrapportering till FN-förbundet om vad bidraget till ungdomssektioner användes till behöver göras.

Kontaktperson

Ulrika Hjertstrand, organisationssekreterare Svenska FN-förbundet, telefon: 0708-66 55 15.