Projektbidrag Mini

Projektbidrag Mini är ett komplement till det årliga projektbidraget. Så långt det är möjligt ska bidragsstöd ske genom det årliga projektbidraget. Projektbidrag Mini avser alltså finansiering av projekt och aktiviteter som inte kunnat förutses under ordinarie projektbidragsomgång.

Ansökningsperioden för projektbidrag Mini är nu stängd. Den nya ansökningsperioden planeras att starta 1 februari 2020 men det är endast preliminärt datum då vi måste invänta besked från våra finansiärer gällande budget för 2020

Läs mer om våra olika projektbidrag.

Vem kan söka?

Föreningsmedlemmar som vill göra ett projekt inom ramen för sin FN-förening/sitt FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av FN-föreningens ordförande, eftersom ansökan sker i FN-föreningens eller FN-distriktets namn och pengarna sätts in på föreningens eller distriktets konto.

Hur mycket kan sökas?

Upp till 15 000 kronor per projekt.

När kan man söka?

Bidraget kan sökas löpandet under året, dock tidigast 1 februari och senast 1 november. Bidrag handläggs inte under semestertider (juni, juli och augusti).

Villkor

Aktiviteten ska med en tydlig FN-koppling på något sätt ta upp eller beröra ett av FN-förbundets åtta verksamhetsmål.

FN-föreningen eller FN-distriktet ska stå som arrangör eller medarrangör. Bidrag kan inte fås för enskilda medlemmars kostnader i samband med utbyten, studier eller liknande. Inte heller till projekt som huvudsakligen genomförs utanför Sverige eller som drivs av någon annan än de aktuella medlemmarna i FN-föreningen eller FN-distriktet.

Med förbundets medel finansieras inga löner. Däremot kan arvoden betalas till företag/personer med F-skattsedel som till exempel föreläser eller gör någon rapport på uppdrag av föreningen.

För att FN-förbundet ska kunna bevilja ett bidrag måste samtliga av föreningens/distriktets tidigare års projektbidrag från FN-förbundet ha avrapporterats samt efterfrågade årsmöteshandlingar skickats till FN-förbundet.

Redovisning

Redovisning ska göras inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 5 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets konto, 50 990-1, med märkning om vilken FN-förening/FN-distrikt det gäller samt att det handlar om Projektbidrag Mini.

Projektet återrapporteras direkt här på hemsidan. Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

Kontaktperson

För frågor, kontakta Oskar Sjöstedt, organisationssekreterare på Svenska FN-förbundet.

E-post: Oskar.sjostedt@fn.se

Telefon: 08-462 25 85

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.