fbpx

Övergripande mål med bidragsfinansierade föreningsprojekt

  1. Lokalt ägarskap för Agenda 2030 genom kommunikations- och påverkansarbete gentemot lokala politiker, ungdomar, företag, nuvarande och potentiella medlemmar.
  2. Kunskap om och/eller insamling till förmån för Svenska FN-förbundets arbete med projektet Skolmat.
  3. Kunskap om och arbete för kärnvapennedrustning.
  4. Kunskap om och arbete för förbud mot minor och stöd till minröjning och/eller insamling till förmån för Svenska FN-förbundets projekt minor.
  5. Kunskap om och arbete för respekt för urfolks och minoriteters rättigheter i Sverige och om efterlevnaden av FN:s rasdiskrimineringskonvention.
  6. Kunskap och arbete mot hatbrott, rasistisk/nazistisk propaganda och organisering i Sverige och om efterlevnaden av FN:s rasdiskrimineringskonvention.
  7. Kunskap om och arbete med att motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och/eller insamling till förmån för Svenska FN-förbundets projekt flicka.
  8. Övrig kunskap för att stärka föreningsarbetet och öka medlemsantalet.