fbpx

Vad händer med klimatet och ekosystemen?

Digitalt

Välkommen till FN-förbundets Agenda 2030-nätverkssamtal!

Pernilla Malmer, agronom och Senior rådgivare på programmet SwedBio vid Stockholm Resilience Center kommer att berätta om det nya ramverket för att bevara världens biologiska mångfald som beslutades innan jul 2022. Pernilla deltog i den svenska delegationen vid FNs biodiversitets-konferens i Montreal som antog det nya målen för biologisk mångfald. Hennes kollega Ashanapuri Hertz, programhandläggare på SwedBio för klimat och ekosystem, som även deltog på FN:s klimatkonferens i höstas, kommer också att medverka och dela erfarenheter om dessa två länkade ödesfrågor för världen.

Tillsammans med oss kommer de att reflektera kring ekosystemens betydelse i klimatarbetet och den avgörande betydelsen av att fokusera på synergier och ömsesidigt stödjande mellan processerna för att nå målen för Agenda 2030, Parisavtalet och ramverket för biologisk mångfald tillsammans. Under samtalet kommer det att finnas goda möjligheter till frågor och diskussion.

Datum och tid: Måndag den 13 februari kl. 18.00-19.30.
Plats: Zoom. Anmäl dig till webbinariet här