fbpx

Vad gör FN globalt och lokalt?

Varberg Församlingshemmet, Sveagatan 24

Varbergs FN-förening vill visa på FN:s breda och viktiga engagemang över hela vår värld!

Medlemmar och intresserade får ta del av inbjudna, t.ex. FN-soldater, samt representanter från organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och Globala målen. Vi möts över en fika för att få eller dela information och erfarenheter med varandra.

Datum och tid: 23 september kl. 14.00-16.00
Plats: Församlingshemmet, Sveagatan 24, Varberg

Vid frågor kontakta: fn.varberg@live.se

Välkomna!