Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Visby Donnersgatan 6

Att garantera fred och säkerhet är FN:s huvudsakliga mandat. Ändå ser vi det internationella samfundet stå lamslaget i flera väpnade konflikter runt om i världen. Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred?

Under de senaste två åren har översyner gjorts av FN:s fredsarbete och en ny fredsagenda har antagits genom säkerhetsrådsresolutionen 2282 kring konceptet ”sustaining peace”. Resolutionen fastslår att nuvarande fragmenterade strukturer måste ersättas av ett integrerat arbetssätt där alla delar av organisationen samlas kring det grundläggande uppdraget att förebygga och hantera väpnade konflikter. Hur märks den nya fredsagendan i arbetet i säkerhetsrådet? Hur har Sverige använt den för att söka påverka FN-systemet? Kan en helhetsansats i fredsarbetet också gynna implementeringen av Agenda 2030?

Medverkande:

  • Efraim Gomez, enhetschef, UD:s enhet för FN-politik
  • Alexander Gabelic, ordförande, FN-förbundet
  • Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325
  • Chris Coulter, konfliktförebyggandeprogrammet, FBA

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

Arrangörer: Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige och UN Women nationell kommitté Sverige
Beskrivning:

Tid: 8:00-8:45