Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Seminarium – Mänskliga rättigheter i Agenda 2030

Stockholm Kungliga Myntkabinettet

Mänskliga rättigheter i Agenda 2030 – vilka utmaningar finns för Sverige?

Hur integreras mänskliga rättigheter i Agenda 2030 och vilka utmaningar finns för Sverige?

Sverige har en tradition av ett starkt ledarskap vad gäller mänskliga rättigheter och beskrivs som ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Sverige har en viktig ledarskapsroll internationellt där vi bildar allianser med andra progressiva länder. Vi håller en hög politisk svansföring för reproduktiva rättigheter och är ledande i kampen för kvinnors självklara mänskliga rättigheter internationellt. Håller vi samma höga nivå på hemmaplan och vad behöver vi göra för att själva leva upp till de globala målen i Sverige på det här området?

Under seminariet lär vi oss mer om kopplingen mellan bindande MR-konventioner och de frivilliga åtaganden som gjorts genom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Tid: 10.00–12.00. Fika serveras från 09.30.

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Flygelsalen, Slottsbacken

Medverkande:
Eva Grambye, International Director, Danish Institute for Human Rights
Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, UD
Parul Sharma, hållbarhetsexpert och ordförande i Agenda 2030-delegationen
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet
Anissa Mohammad, sakkunnig könsstympning, Länsstyrelsen, Östergötland
Kajsa Törnqvist Netz, verksamhetschef, Migrationsverket

Klicka här för att anmäla dig.

 

Karta Och VÄgbeskrivning