Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

Utdelning av MR-priset och paneldiskussion

Stockholm

Välkommen till paneldiskussion och utdelning av Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter:

Sverige och samerna – Vad säger FN och vad bör regeringen göra?

FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève lämnade nyligen sina rekommendationer till regeringen efter vårens granskning av hur Sverige efterlever rasdiskrimineringskonventionen. Bland de frågor som genom åren har varit föremål för kritik från FN-kommittén märks situationen för Sveriges samer. Vi samlar experter på frågor som rör urfolk och samernas situation till en paneldiskussion den 4 juni i Kulturhuset, Stockholm.

I panelen deltar Magne Ove Varsi, chef för MR-enheten på Samerådet, Ande Somby, biträdande professor i juridik vid Tromsö universitet som är specialiserad på samiska rättigheter och urfolks rättigheter, samt Per Olsson Fridh, statssekreterare i Kulturdepartementet som också var regeringens delegationsledare vid förhöret i FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève.

I anslutning till diskussionen överlämnas Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter till en person som har engagerat sig för samernas sak.

PROGRAM

08.30-09.00     Kaffe och smörgås
09.00-09.15     Petra Hallebrant, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, hälsar välkommen och sammanfattar rekommendationerna från FN:s rasdiskrimineringskommitté
09.15-10.00     Paneldiskusson: Sverige och samerna: Vad säger FN och vad bör regeringen göra?
10.00-10.30     Svenska FN-förbundet presenterar Årets MR-pristagare 2018

Datum: måndagen den 4 juni kl 08.30-10.30

Plats: Klarabiografen, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm

Anmälan senast den 3 juni.

 

Anmälan MR-priset

  • Svenska FN-förbundet är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar vid en anmälan till vårt seminarium. Vi använder dina uppgifter för ändamål som rör detta evenemang samt att vi även kan komma att använda dem för att informera dig om andra kommande evenemang av liknande slag, samt för ändamål som rör vår övriga verksamhet och insamling. Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, se fn.se/integritetspolicy.

Karta och vägbeskrivning