På FN:s agenda – Göteborg

Göteborg Engelbrektsgatan 73

I september inträffar det årliga öppnandet av FN:s generalförsamling där många viktiga frågor ska diskuteras under det kommande året. Den 14/9 i Göteborg tar vi en titt på vad det är för frågor och det blir en garanterat maffig förmiddag med flera viktiga ämnen!

Datum: 14 september
Tid: Registrering och fika från kl. 09.30 (Programstart kl 10.00) Programmet avslutas kl 13.00.
Plats: Scandic Opalen, Göteborg
Anmälan: Eventet är gratis men anmälan krävs. Anmäl dig via Eventbrite.

PROGRAMPUNKTER

På generalförsamlingens dagordning och säkerhetsrådets agenda
(Utrikesdepartementet)
Det råder inga tvivel om att FN har många frågor och ämnen att behandla. Utrikesdepartementet bidrar med några nedstick i vad vi kan vänta oss från generalförsamlingens dagordning och säkerhetsrådets agenda. Dessutom får vi höra några tankar kring Sveriges positionering och hur agerandet kommer se ut nu när mandatperioden i säkerhetsrådet är över.

De globala målen – framgångar och utmaningar
(Svenska FN-förbundet)
2015 antogs de globala målen i FN. 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara nådda år 2030 och involverar allt från fattigdomsbekämpning till hållbar konsumtion och tillgång till toaletter. Nu är världens länder några år in i arbetet och den stora frågan många ställer sig är kort och gott – hur går det egentligen?

Konflikter i världen och jämställdhet
(UCDP (Uppsala Conflict Data Programme)
UNFPA (FN:s befolkningsfond))
Nyheterna svämmar ofta över med information om olika konflikter världen över. Det kan lätt kännas övermäktigt att skapa sig en bild av hur många konflikter det rör sig om, vilken typ av konflikter det är, var i världen de finns och vilka som drabbas. Till vår hjälp för att reda i detta har vi UCDP och UNFPA som både ger oss helikopterperspektivet över världens konflikter och dyker ner i specifika konsekvenser av konflikterna som drabbar just flickor och kvinnor.

Göteborg och hotet från översvämningar
(Eva-Lena Torudd, Planeringsledare klimatanpassningssamordning, Göteborgs stad
Anders Roth, Svenska miljöinstitutet och tidigare miljöchef för Trafikkontoret i Göteborg)
Klimatet kommer vara ett viktigt område i FN framöver. Allt för ofta blir klimatfrågan något stort och svårt att ta på. Dessutom något där konsekvenserna som diskuteras ofta sker på annan del av jordklotet. Men vi behöver inte ta oss någon annanstans för att se konsekvenser. Göteborg står inför ett reellt hot när det gäller den stigande havsnivån och stora mängder nederbörd, som riskerar att påverka inte bara hamnarna utan något så viktigt som dricksvattnet. Frågan vi ställer oss är, hur stort är klimathotet i Göteborg och vad kan vi göra åt det?

Göteborgs FN-förening finns på plats under registreringen och efter eventet för dig som vill veta mer om lokalt engagemang.