Mötesplats Agenda 2030

Stockholm

På årsdagen av antagandet av de FN:s globala mål och Agenda 2030 arrangerar Glokala Sverige en heldag för de förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som deltar i projektet. Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030.

Alla projektdeltagare bjuds in

Det här är årets konferens för er som leder arbetet med Agenda 2030 i de 81 kommuner och 15 regioner som deltar i Glokala Sverige 2019. På programmet står inspirationsföredrag, lokala och regionala exempel och tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vi räknar med runt 300 deltagare, vilket innebär att alla får tre platser var.

Tisdag 24 september är alla konferensdeltagare välkomna till kvällsmingel hos SKL på Hornsgatan 20, kl 17.30-20.00. Ta chansen att nätverka ännu mer och dela idéer! Vi bjuder på dryck med tilltugg och kan ta emot 100 deltagare.

Datum: 25 september + kvällsmingel 24 september

Plats: Stockholm City Conference Center Norra Latin, Stockholm

Mer information samt anmälan (senast 30 juni): www.motesplatsagenda2030.se