Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Mänskliga rättigheter i Agenda 2030 – vilka utmaningar finns för Sverige

Stockholm Myntkabinettet

Välkomna på seminarium där vi diskuterar hur de mänskliga rättigheter är integrerade i Agenda 2030 och vilka utmaningar Sverige i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Sverige har en tradition av ett starkt ledarskap vad gäller mänskliga rättigheter och beskrivs som ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att nå de globala målen till år 2030. Sverige har en viktig ledarroll internationellt där vi bildar allianser med andra progressiva länder. Vi håller en hög politisk svansföring för reproduktiva rättigheter och är ledande i kampen för kvinnors självklara rättigheter internationellt. Håller vi samma höga nivå på hemmaplan? Vad behöver vi göra för att själva leva upp till de globala målen i Sverige på det här området?

Under seminariet lär vi oss mer om kopplingen mellan bindande MR-konventioner och de frivilliga åtaganden som gjorts genom Agenda 2030 och de globala målen.

Medverkande

Eva Grambye, International Director, Danish Institute for Human Rights
Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, UD
Parul Sharma, hållbarhetsexpert och ordförande i Agenda 2030-delegationen
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet
Anissa Mohammed, sakkunnig könsstympning, Länsstyrelsen Östergötland
Kajsa Törnqvist Netz, verksamhetschef, Migrationsverket.


Tid: 
8 december kl 10.00-12.00. Fika serveras från 09.30. 
Plats
: Kungliga Myntkabinettet, Flygelsalen, Slottsbacken 6.

SEMINARIET ÄR NU FULLT. Vill du anmäla dig till reservlistan? Mejla dina kontaktuppgifter till Catherine. Vi kontaktar dig om vi får platser över vid eventuella avhopp.

Varmt välkomna!

 

Karta Och VÄgbeskrivning