Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Lokalt engagemang för global utveckling

Göteborg Bokmässan

2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbar utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till år 2030. Kunskap och kännedom om de globala målen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna arbeta på lokal nivå för att skapa skillnad globalt. Lyssna på olika röster från den svenska FN-rörelsen om hur de skapar engagemang för en hållbar utveckling.

Kunskap och kännedom om de globala målen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna arbeta på lokal nivå för att skapa skillnad globalt. Lyssna på olika röster från den svenska FN-rörelsen om hur de skapar engagemang för en hållbar utveckling.

Tid: Fredag 29 september kl 11.20-11.40
Plats: Internationella torget

Moderator: 
Karin Johansson, handläggare för utvecklingsfrågor, Svenska FN-förbundet

Paneldeltagare:
Anneli Börjesson, ordförande, Göteborgs FN-förening
Lowe Smith Jonsson, ungdomssekreterare och tidigare ambassadör för Agenda 2030, Svenska FN-förbundet
Malin Fogelström, pedagogisk utvecklingsledare, Hulebäcksgymnasiet
Agnes Jinstrand, elev, Hulebäcksgymnasiet