Inspirationsträff Umeå

Umeå

Inspirationsträff Umeå 15 oktober 2022
Den 15 oktober samlar vi medlemmar och representanter från våra FN-föreningar och FN-distrikt i Norrland och Dalarna för en inspirerande heldag i centrala Umeå. Temat för träffen är mänskliga rättigheter där förbundets rådgivare på området, Pearl Mulkerrins, kommer hålla en föreläsning. Det kommer även hållas föreläsningar och workshops om kommunikation, projektarbete, grundskolesatsningen och omvärldsbevakning. Därtill kommer Umeå FN-förening hålla ett pass om mänskliga rättigheter.

Tid
9.00-16.00

Deltagare
Medlemmar, förtroendevalda, kanslipersonal och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Anmälan
För mer information och anmälan, vänligen kontakta leymuun.farah@fn.se.