Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Hur når vi de globala målen för hållbar utveckling? – Olika aktörers syn på genomförandet av Agenda 2030

Göteborg Bokmässan

Kom och lyssna på olika samhällsaktörer om hur vi tillsammans kan bidra till att implementera de globala målen, så väl nationellt som internationellt.

Tid: Torsdag 28 september kl 16.30-17.00
Plats: Internationella torget

Moderator:
Lennart Wohlgemuth, gästprofessor vid School of Global Studies vid Göteborgs Universitet och styrelseledamot Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF

Paneldeltagare: 
Anna Horn, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet
Alexander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet
Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare, MyRight
Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom