Hur är det att göra internationell praktik i Georgien och Tanzania?

Digitalt

Är du intresserad av att göra utlandspraktik?

Vill du lära dig mer om svenskt utvecklingssamarbete och arbetet för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och för en hållbar utveckling? Eller är du intresserad av Tanzania och Georgien? Varmt välkommen att delta i Svenska FN-förbundets event torsdagen den 13:e augusti!
 
Det här är ett unikt tillfälle för dig att träffa tidigare utlandspraktikanter och lära dig mer om vårt internationella praktikantprogram och utvecklingssamarbete samt passa på att ställa frågor.
 
Vi erbjuder varje år internationell fältpraktik på systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania.

Tid och datum:
Torsdag 13:e augusti kl. 17:00-18:30

Plats:
Eventet sker på Zoom: https://zoom.us/j/4323663149


Moderator:
Mikaela Engwall, internationell programhandläggare samt ansvarig för praktikantprogrammet, Svenska FN-förbundet

Gästtalare:
Vide Wassberg, fältpraktik i Georgien våren 2020
Orfeas Georgakakis Paulsson, fältpraktik i Tanzania våren 2020

Varför är det viktigt att aktivera unga i samhällsfrågor i Georgien? Hur ska Tanzania uppnå de globala målen för en hållbar utveckling? Det är stora frågor men Orfeas och Vide har några av svaren.
 
• Orfeas Georgakakis Paulsson är 26 år och har läst kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Karlstads universitet. På FN-förbundet i Tanzania, som praktikant med fokus på Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling, har han fått praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete. Orfeas kommer bland annat att berätta om hur det går för de Globala målen i Tanzania och vikten av att inkludera ett ungdomsperspektiv på Agenda 2030.
 
• Vide Wassberg är 27 år och har läst en kandidatexamen i utvecklingsstudier vid Lunds universitet. På FN-förbundet i Georgien har han främst jobbat med ett demokratiseringsprojekt för att stärka mänskliga rättigheter och civilsamhället, med unga som främsta målgrupp. Vide kommer bland annat att berätta om situationen i Georgien, hur arbetet går med de Globala målen och vikten av fredliga och inkluderande samhällen.

Agenda för kvällen:
17:00 Introduktion
17:10 Orfeas Georgakakis Paulsen
17:40 Vide Wassberg
18:10 Panelsamtal och frågor
18:30 Avslutning

Vi ses på Zoom!