Författarkväll med MR-pristagaren Katarina Wennstam

Stockholm Hamngatan 18-20

Välkomna tisdag den 22 oktober kl. 18:00 på författarkväll med MR-pristagaren Katarina Wennstam på NK:s bokhandel!

Under denna författarkväll finns möjlighet att lyssna till ett samtal med Katarina Wennstam om hennes nya bok ”Vargen” och hennes engagemang för flickors och kvinnors rättigheter.

Vi inleder med mingel och möjlighet att köpa något att dricka. Vid kl 18.00 samtalar vi med Katarina om hennes arbete, och slutligen finns möjlighet att köpa ”Vargen” och få den signerad.

Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Det var i juni journalisten och författaren Katarina Wennstam belönades med Svenska FN-förbundets årliga pris för mänskliga rättigheter.

Motiveringen löd:
”Årets MR-pristagare har haft avgörande betydelse för den svenska samhällsdebatten om flickors och kvinnors rättigheter på 2000-talet. Hon pekar i reportage och skönlitterära verk på hur rättssamhället sviker våldsutsatta och hur samhället fördömer den som vill leva ett liv i frihet. Som journalist, författare och debattör står hon alltid på utsatta flickors och kvinnors sida. Med sitt arbete påminner hon om vikten av universella mänskliga rättigheter och om Sveriges förpliktelse, i bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och Agenda 2030, att verka för jämställdhet.”