Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

FN-bion presenterar: Boys who like girls

Stockholm Filmhuset, Gärdet

FN-veckan smygstartar med FN-bion den 16 oktober på Filmhuset, Stockholm, kl. 18.00-21.00.

Tillsammans med UNRIC, FN:s informationskontor i Bryssel, och UNDP visas dokumentären Boys who like girls. Filmen följs av en debatt och diskussion där regissören Inka Achté kommer att närvara tillsammans med experter i ämnet.

Om filmen Boys who like girls

Boys Who Like Girls handlar om mäns våld mot kvinnor – och vad som kan göras för att förändra de traditionella könsrollerna. Ved är 16 år och bor i Mumbais slumområde. Hans far, en våldsam alkoholist, styr familjen med järnhand. Veds mamma gör allt hon kan för att Ved ska klara skolan eftersom hon är rädd att han annars kommer att följa sin fars fotspår. Men Ved vill helst av allt dansa. Men han deltar även i en ny klubb för grannskapets pojkar som har ett viktigt mål: att få pojkarna att ifrågasätta den traditionella mansbilden och våldskulturen. Dokumentären vill lyfta fram grundorsakerna bakom det rådande våldet mot kvinnor, bryta ner myterna kring den traditionella mansmodellen och visa att samarbete och mod kan ge verkliga resultat. Klubben och dess organisatör visar sig bli ett viktigt stöd för Ved. Men vad kommer Ved att välja? Är den nya generationen redo att överge de strikta könsrollerna, eller är traditionens tyngd för stor?

Biljetter till filmen är gratis

Filmvisningen är gratis, men kräver att du registrerar dig. Registrera dig via eventbrite.