Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Diskutera Sveriges arbete i säkerhetsrådet

Under år 2017-2018 har Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd. Med anledning av detta gör Svenska FN-förbundet en särskild satsning på aktiviteter kopplade till säkerhetsrådet med stöd av Utrikesdepartementet (UD). UD har visat ett särskilt intresse för ungdomars åsikter om Sveriges arbete i säkerhetsrådet. Därför vill vi på Svenska FN-förbundet samla åsikter från så många ungdomar som möjligt och lämna över åsikterna till UD. Vi hoppas att ni vill vara med i det arbetet och visa vad ni tycker är viktigt!

Sammanfatta vad ni tycker utifrån bifogade diskussionsfrågor och skicka era anteckningar till iris.edelstam@fn.se. Certifierade FN-skolor får även välja ut en av sina elever som får följa med och besöka UD i Stockholm den 14 december. Faktabladet om säkerhetsrådet finns digitalt här och kan även beställas i tryckt form hos iris.edelstam@fn.se.

Skicka in era anteckningar (och namn på den elev som ska följa med om ni är en FN-skola) senast tisdagen den 28 november till iris.edelstam@fn.se. Svenska FN-förbundet står för resa till och från Stockholm, samt lunch.

Mer information hittar du här.