Digital föreläsning om mänskliga rättigheter

Digitalt

Civilsamhällets roll i FN:s människorättsgranskningar

Hur arbetar egentligen civilsamhällsorganisationer för att påverka och följa upp människorättssituationen i Sverige? Vilken roll har civilsamhället, regeringar och FN i människorättsgranskningar? Genom föreläsningen kommer du få en inblick i hur de mänskliga rättigheterna granskas av FN, vilken roll regeringen har och hur civilsamhället kan involvera sig i de olika granskningsprocesserna för att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs. Särskilt fokus kommer att vara på MR-granskningar som sker vid FN:s råd för mänskliga rättigheter och av FN:s oberoende expertkommittéer. Under föreläsningen kommer vi också att titta närmre på FN-förbundets arbete med att granska Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Föreläsare:
Ellie Al-Kahwati, människorättsrådgivare

Tid och datum:
Fredag 29 maj kl. 10:00 – 11:00

Praktisk information:
Föreläsningen kommer ske digitalt via verktyget Zoom. Se till att ansluta dig till samtalet i god tid innan. Antalet platser är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

 

Digital föreläsning: mänskliga rättigheter 29 maj

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.