Digital B-kurs i mänskliga rättigheter

Digitalt

Hur skyddar och övervakar FN de mänskliga rättigheterna?

FN:s arbete med mänskliga rättigheter (MR) tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete.

Under denna digitala kurs kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Du kommer få lära dig mer om de olika roller som frivilligorganisationer, FN-tjänstepersoner samt regeringar har i FN:s granskningsarbete av de mänskliga rättigheterna.

Vi kommer också att ha en workshop om FN-förbundets projekt Flicka. Ett projekt där Svenska FN-förbundet stödjer FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien.

Du ges slutligen senaste nytt om den svenska regeringens utredningsarbete om att förbjuda rasistiska organisationer.

Föreläsare
Ellie Al-Kahwati, människorättsrådgivare, Svenska FN-förbundet
Hanna Svanberg, projektledare lärarkompetens FN-skola, Svenska FN-förbundet

Program
• FN:s arbete med mänskliga rättigheter – en översikt.
• Workshop om Flicka: Projektet som stärker flickors rättigheter.
• FN:s granskningsarbete av de mänskliga rättigheterna i Sverige

Tid och datum
Fredag 7 maj kl. 13.00 – 16:00.

Plats
Kursen hålls digitalt

Kostnad
245 kronor för medlemmar i Svenska FN-förbundet och 495 kr för icke medlemmar. Länk till mötet och faktura kommer skickas till den mail du anger i formuläret.

Sista anmälningsdag
Tisdag 4 maj.

Anmälan till digital B-kurs i mänskliga rättigheter

  • OBS! Organisationsnummer, referenskod samt GLN-nummer krävs ifall fakturering ska ske till statliga myndigheter, kommun och regioner. Glöm därför inte att fylla i detta vid faktureringsadress om aktuellt.

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.