Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

B-kurs om utveckling i Göteborg

Göteborg

Fortsättningskurs om globalt utvecklingsarbete kopplat till Agenda 2030

20 april 2018 i Göteborg

Välkommen till FN-förbundets kurs om globalt utvecklingsarbete och de globala målen för hållbar utveckling med Agenda 2030.

Vid ett toppmöte i FN i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 17 globala mål och 169 delmål ska bidra till en bättre och rättvisare värld för alla. Det är ambitiösa mål som tar upp fler samhällsområden än vad millenniemålen gjorde. Det finns mål om mänskliga rättigheter och demokrati samt om fred och frihet från våld.

Målen är globala och alla länder ska verka för att målen nås. FN-förbundet fortsätter att engagera sig i arbetet för de nya målen i Sverige och i andra länder.

Det globala utvecklingsarbetet med FN-systemets organisationer som nav är omfattande och pågår runt om i världen. Behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning är fortsatt stort i världen. Agenda 2030 ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ur programmet:

  • Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
  • Gruppövning kring olika aktörers roller i att målen nås
  • FN:s arbete med målen med konkreta exempel från fältarbetet i Etiopien inkl. FN-förbundets projekt Flicka och Skolmat

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Efter dagen har du tillgogogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls.

Tid:  9.30 – 16.00 fredagen den 20 april

Plats: Scandic hotell Europa

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Kursledare: Karin Johansson, ansvarig hållbar utveckling och Moa Källström, projektledare kommunikation