Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

B-kurs om mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö

FN-förbundets B-kurs i mänskliga rättigheter i Malmö tisdagen den 4 september 2018. 

FN:s arbete med mänskliga rättigheter tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete. Under fördjupningskursen kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter.  Vi kommer även diskutera skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner.

Sverige har anslutit sig till åtta kärnkonventioner och en av dessa är FN:s konvention mot rasism. I samband med FN:s granskning av Sveriges efterlevnad av konventionen sammanställer Svenska FN-förbundets en alternativ rapport till kommittén. Under kursen kommer vi att diskutera hur väl konventionen följs av Sveriges regering. Vi kommer även berätta om vårt förhör med kommittén i Genève som skedde i maj i år.

KURSENS INNEHÅLL
  • FN, mänskliga rättigheter och frivilligorganisationernas roll
  • FN:s granskningsarbete: vilka roller har regeringen, FN tjänstemännen och frivilligorganisationerna?
  • Workshops om FN:s granskningsarbete och om rasism i Sverige
  • Parallellrapporteringen till FN:s kommitté mot rasism och förhöret med kommittén – vad säger FN?

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls.

Kursavgift medlem: 595 kronor
Kursavgift övriga: 895 kronor

DATUM

4 september

TID

Kl. 9.30-16.00

PLATS

Kommer senare.

KURSLEDARE

Hanna Svanberg, Svenska FN-förbundet
Ellie Al-Kahwati, Svenska FN-förbundet