B-kurs om mänskliga rättigheter

Malmö

Välkommen på en heldagskurs om mänskliga rättigheter!

Kursen ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC där B-kursen innebär en fördjupning i ett specifikt område inom FN.

FN:s arbete med mänskliga rättigheter (MR) tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete. Under fördjupningskursen kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Vi kommer även diskutera skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner.

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Under dagen kommer du bland annat få lära dig om FN, mänskliga rättigheter, frivilligorganisationernas roll samt FN:s granskningsarbete: vilka roller har regeringen, FN tjänstemännen och frivilligorganisationerna?

Ett intyg erhålles efter kursen.

Tid: Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 9.45-16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Plats: Malmö. Lokal meddelas senare.

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 8 maj. Om avanmälan sker efter den 15 maj faktureras full kursavgift.

Kursledare: Ellie Al-Kahwati och Hanna Svanberg, Svenska FN-förbundet.

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.