Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

B-kurs om mänskliga rättigheter

Malmö

Heldagskurs som ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.

B-kursen är en fortsättning på FN-förbundets allmänna heldagskurs om FN som heter A-kurs. B-kursen behandlar den del av FN:s verksamhet som är kopplad till antingen fredsfrågor, mänskliga rättigheter eller utvecklingsfrågor. På så sätt är B-kursen en fördjupning jämfört med A-kursen. Syftet är att deltagarna under en dag ska få en överblick av FN:s arbete med sakfrågan. Kortare fördjupningar hinns med på några utvalda områden.

KURSENS INNEHÅLL
  • FN, mänskliga rättigheter och frivilligorganisationernas roll
  • FN:s granskningsarbete
  • Parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasism
  • Rasism i Sverige – vad säger FN?

Kursavgift medlem: 595 kronor
Kursavgift övriga: 895 kronor

KURSLEDARE

Helen Huledal, Svenska FN-förbundet
Johanna Wiklund, Svenska FN-förbundet