B-kurs om fred och säkerhet

Stockholm

Välkommen på en heldagskurs om fred, säkerhet och nedrustning!

Denna B-kurs ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC där B-kursen innebär en fördjupning i ett specifikt område inom FN.

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var huvudsyftet när man skrev FN-stadgan 1945. Denna kursdag med fokus på FN:s freds- och säkerhetsarbete är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass.

Kursen fokuserar på delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom fred, säkerhet och nedrustning. Du kommer bland annat att lära dig mer om FN-principen ”skyldighet att skydda”, minröjning och kärnvapennedrustning. Vi berör även hur FN:s fredsinsatser, och Sveriges stöd till dessa, ser ut. Vi gör också ett djupdyk i konflikterna i Demokratiska Republiken Kongo och FN:s arbete i landet.

Under dagen kommer du få lära dig om:
– Fred och konflikter i DR Kongo
– FN:s skyldighet att skydda civila från krigsförbrytelser
– Minröjning
– Kärnvapen

Intyg erhålles efter kursen.

Tid: Lördagen den 14 mars 2020 kl. 9.45-16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Plats: Stockholm. Lokal meddelas senare.

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 28 februari 2020. Om avanmälan sker efter den 9 mars faktureras full kursavgift.

Kursledare: Jens Petersson och Terese Johansson, Svenska FN-förbundet

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.