Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

B-kurs om fred och säkerhet i Uppsala

Uppsala

Heldagskurs som ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.

B-kursen är en fortsättning på FN-förbundets allmänna heldagskurs om FN som heter A-kurs. B-kursen behandlar den del av FN:s verksamhet som är kopplad till antingen fredsfrågor, mänskliga rättigheter eller utvecklingsfrågor. På så sätt är B-kursen en fördjupning jämfört med A-kursen. Syftet är att deltagarna under en dag ska få en överblick av FN:s arbete med sakfrågan. Kortare fördjupningar hinns med på några utvalda områden.

Kursavgift medlem: 595 kronor
Kursavgift övriga: 895 kronor

TID

13 april kl. 9.30-16.00

PLATS

Sensus studieförbund (rum: Bill)
Västra Ågatan 16, Uppsala

KURSLEDARE

Linda Divkovic, Svenska FN-förbundet
Terese Johansson, Svenska FN-förbundet

Karta Och VÄgbeskrivning