Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

B-kurs om fred och säkerhet i Malmö

Malmö

Heldagskurs som ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.

B-kursen är en fortsättning på FN-förbundets A-kurs som är en allmän heldagskurs om FN. Du måste dock inte ha gått A-kursen för att kunna gå vår B-kurs. I B-kursen behandlar vi den del av FN:s verksamhet som är kopplad till antingen fredsfrågor, mänskliga rättigheter eller utvecklingsfrågor.

Under fyra olika pass under dagen fördjupar vi oss i:

  • säkerhetsrådet och vetot
  • skyldighet att skydda
  • fredsfrämjande insatser
  • Mali med specifikt fokus på Sveriges bidrag till MINUSMA

Dagen ger en bra översikt med vissa djupdykningar i FN:s fredsarbete, både på högsta politiska nivå och i fält. Syftet är att deltagarna under en dag ska få en överblick av FN:s arbete med sakfrågan. Fördjupningar hinns med på några utvalda områden. Kursen ger behörighet till att gå C-kursen i New York eller Genève.

Kursavgift medlem: 595 kronor
Kursavgift övriga: 895 kronor

TID

3 mars 2018

PLATS

Sensus i Malmö (Studentgatan 4)

KURSLEDARE

Linda Divkovic, Svenska FN-förbundet
Viktor Sundman, Svenska FN-förbundet