Digital föreläsning om FN, Sverige och mänskliga rättigheter

Digitalt

Tre digitala föreläsningar om FN, Sverige och mänskliga rättigheter

FN:s arbete med mänskliga rättigheter (MR) tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete. Under denna digitala kurs kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Du kommer få lära dig mer om de olika roller som frivilligorganisationer, FN-tjänstepersoner samt regeringar har i FN:s granskningsarbete av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också att berätta om FN-förbundets projekt Flicka, där vi stödjer FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien.

Datum: Tisdag 3 november

Tid: Kl. 09.30–12.00

Plats: Digitalt via Zoom (går att ansluta till via din dators vanliga webbläsare). Information om uppkoppling till Zoom skickas ut via mejl några dagar innan kursen.

Avgift: FN-förbundet är en ideell organisation som är beroende av finansiering från privatpersoner, statliga myndigheter och företag. Vi ber därför ödmjukt dig som har möjlighet att skänka valfritt belopp som betalning för den digitala kursen, Swish: 1232025609. Betalningen görs i samband med kursstart. Märk inbetalningen ”Digital kurs 0225”. Varmt tack för ditt bidrag till vår verksamhet och arbetet för en bättre värld för alla!

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är fredag 30 oktober. Max antal deltagare på kursen är 60 personer.

Kursledare: Ellie Al-Kahwati och Hanna Svanberg, Svenska FN-förbundet

 

Anmälan till digital föreläsning om FN, Sverige och mänskliga rättigheter 3 november

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.