B-kurs i mänskliga rättigheter

Stockholm

Välkommen på FN-förbundets B-kurs i mänskliga rättigheter

FN:s arbete med mänskliga rättigheter tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete. Under fördjupningskursen kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Vi kommer även diskutera skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner.

Hur arbetar egentligen civilsamhällsorganisationer för att påverka och följa upp människorättssituationen i Sverige? Vilken roll har civilsamhället, regeringar och FN i människorättsgranskningar? Kursen ger dig en inblick i hur de mänskliga rättigheterna granskas av FN, vilken roll regeringen har och hur civilsamhället kan involvera sig i de olika granskningsprocesserna för att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs. Särskilt fokus kommer att vara på människorättsgranskningen av Sverige som skedde i januari 2020 i FN:s råd för mänskliga rättigheter och på FN-förbundets arbete med att granska Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskonventionen.

Kursens innehåll:
– FN, mänskliga rättigheter och frivilligorganisationernas roll
– FN:s granskningsarbete: vilka roller har regeringen, FN-tjänstepersonerna och frivilligorganisationerna?
– Workshops om FN:s granskningsarbete och om rasism i Sverige
– Parallellrapporteringen till FN:s kommitté mot rasism och förhöret med kommittén – vad säger FN?
– Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls.

Tid: Tisdag 3 november kl. 9.30–16.00

Plats: Stockholm, lokal meddelas senare

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Kaffe och frukostmacka samt kaffe och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 27 oktober. Om avanmälan sker efter den 28 oktober faktureras full kursavgift.

Kursledare: Ellie Al-Kahwati och Hanna Svanberg, Svenska FN-förbundet

 

Anmälan till B-kurs om mänskliga rättigheter i Stockholm

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.