B-kurs om mänskliga rättigheter i Göteborg

Göteborg

Välkommen till FN-förbundets B-kurs om mänskliga rättigheter!

FN:s arbete med mänskliga rättigheter tar sig uttryck på en rad olika sätt. Utgångspunkten för allt arbete är de internationella rättigheterna som stadgas i resolutioner, deklarationer och konventioner. För att säkerställa att FN:s medlemsstater tillgodoser sina medborgares mänskliga rättigheter granskar FN med hjälp av olika kommittéer, experter och arbetsgrupper staternas MR-arbete. Under fördjupningskursen kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Vi kommer även diskutera skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner.

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Under dagen kommer ni bland annat få lära er om FN, mänskliga rättigheter, frivilligorganisationernas roll samt FN:s granskningsarbete: vilka roller har regeringen, FN tjänstemännen och frivilligorganisationerna?

Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.
Intyg erhålls.

Tid: Fredagen den 27 september 2019 kl 10.00-16.00.
Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30.

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Om avanmälan sker efter måndagen den 20 september 2019 faktureras full kursavgift.

Kursledare: Ellie Al-Kahwati och Hanna Svanberg , Svenska FN-förbundet.

Anmälan till B-kurs om mänskliga rättigheter i Göteborg

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.