B-kurs i hållbar utveckling

Luleå

Välkommen på en heldags B-kurs i hållbar utveckling

2015 beslutade FN:s medlemsstater om Agenda 2030, den mest ambitiösa handlingsplanen för hållbar utveckling hittills. Under kursen får du ta del av historiska tillbakablickar över hur utvecklingen i världen har sett ut. Du får också lära dig mer om hur det går med genomförandet av de nuvarande 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 när det är tio år kvar tills de ska vara genomförda. En liten utblick över hur coronapandemin påverkar världens utveckling ska vi också försöka hinna med.

Förutom det får du fördjupad kunskap i hur Svenska FN-förbundet arbetar för det globala utvecklingsarbetet genom att stödja projekt ute i fält. Allt detta är kunskaper du kan ta med dig i ditt vidare engagemang för en hållbar framtid.

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass.

Tid: Fredag 27 november kl. 9.30–16.00

Plats: Luleå, lokal meddelas senare

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Kaffe och frukostmacka samt kaffe och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 20 november. Om avanmälan sker efter den 21 november faktureras full kursavgift.

Kursledare: Malin Åberg Aas och Clara Melander, Svenska FN-förbundet

(Om utbildningen genomförs digitalt på grund av coronapandemin blir det en halvdagsutbildning mellan 13-16.00. Avgiften betalas då tillbaka, men då FN-förbundet är en ideell organisation som är beroende av finansiering från privatpersoner, statliga myndigheter och företag ber vi därför ödmjukt dig som har möjlighet att skänka valfritt belopp som betalning för den digitala kursen, Swish: 1232025609. Då sker betalningen i samband med kursstart. Märk inbetalningen ”Digital kurs 0225”. Varmt tack för ditt bidrag till vår verksamhet och arbetet för en bättre värld för alla! Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls endast om kursen genomförs fysisk. Men genomförs den digitalt utgår inget intyg och den kan komma att förkortas).

Anmälan till B-kurs i hållbar utveckling i Luleå

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.