B-kurs om hållbar utveckling i Göteborg

Göteborg

OBS – kursen är inställd! Håll utkik efter nytt datum.

 

Välkommen till FN-förbundets kurs om globalt utvecklingsarbete och de globala målen för hållbar utveckling med Agenda 2030.

Vid ett toppmöte i FN i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 17 globala mål och 169 delmål ska bidra till en bättre och rättvisare värld för alla. Det är ambitiösa mål som tar upp fler samhällsområden än vad millenniemålen gjorde. Det finns mål om mänskliga rättigheter och demokrati samt om fred och frihet från våld. Målen är globala och alla länder ska verka för att målen nås. FN-förbundet fortsätter att engagera sig i arbetet för de nya målen i Sverige och i andra länder.

Det globala utvecklingsarbetet med FN-systemets organisationer som nav är omfattande och pågår runt om i världen. Behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning är fortsatt stort i världen. Agenda 2030 ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls.

Tid: Fredagen den 22 november 2019 kl 10.00-16.00.
Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30.

Plats: Göteborg (lokal meddelas senare).

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Om avanmälan sker efter fredagen den 15 september 2019 faktureras full kursavgift.

Kursledare: Karin Johansson och Pernilla Bergström, Svenska FN-förbundet.

Anmälan till B-kurs om hållbar utveckling i Göteborg

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.