Digital B-kurs i hållbar utveckling

Digitalt

Agenda 2030 och klimatarbete efter COP 26 samt hur FN arbetar för att minska hunger

Under 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030-resolutionen för att säkra en hållbar utveckling. För att nå dit skapades 17 globala mål utifrån de olika dimensionerna av hållbar utveckling.

Men vad innehåller de globala målen egentligen och hur går det med genomförandet? Under föreläsningen kommer du att få fördjupad kunskap om hur den globala utvecklingen går i skuggan av pandemin och hur Sverige klarar av genomförandet av Agenda 2030.

Du kommer också att få en inblick i hur världens klimatarbete ser ut i efter klimatkonferensen i Glasgow och hur FN arbetar för att minska hungern.

Föreläsare
Malin Åberg Aas, senior rådgivare hållbar utveckling Svenska FN-förbundet

Program

  • Agenda 2030 – hur går det med genomförandet av de globala målen efter fem år och en pandemi?
  • Workshop – Vad behöver vi i Sverige göra för att bäst bidra till att nå målen till 2030?
  • Vad händer med klimatet efter Glasgow?
  • Vad gör FN för att minska den ökande hungern i världen?

Tid och datum
23 november kl. 13.00 – 16:00

Plats
Kursen hålls digitalt via Zoom

Kostnad
245 kronor för medlemmar i Svenska FN-förbundet och 495 kr för icke medlemmar. Inte medlem än? Bli det här!

Länk till mötet och faktura kommer skickas till den mail du anger i formuläret.

 

Anmälan till digital B-kurs om hållbar utveckling

  • OBS! Organisationsnummer, referenskod samt GLN-nummer krävs ifall fakturering ska ske till statliga myndigheter, kommun och regioner. Glöm därför inte att fylla i detta vid faktureringsadress om aktuellt.
För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.