B-kurs om fred och säkerhet i Umeå

Umeå

Välkommen till FN-förbundets B-kurs om fred, säkerhet och nedrustning!

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var huvudsyftet när man skrev FN-stadgan 1945.

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass. Under dagen kommer ni få lära er om:

– Fred och konflikter i DR Kongo
– FN:s skyldighet att skydda civila från krigsförbrytelser
– Minröjning
– Kärnvapen

Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Intyg erhålls.

Tid: Lördagen den 19 oktober  2019 kl 10.00-16.00.
Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30.

Plats: Scandic Plaza, Storgatan 40, Umeå.

Avgift: 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor. 895 kr för icke-medlemmar. Avgiften faktureras i efterhand. Morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch betalar deltagarna själva.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker via formuläret nedan. Om avanmälan sker efter måndagen den 11 oktober 2019 faktureras full kursavgift.

Kursledare: Jens Petersson och Terese Johansson , Svenska FN-förbundet

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.