Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Visby Sidas sommartorg "Sverige i världen"

Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför.

Medverkande:
Anna Horn, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet
Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S)
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
Wanja Kaufmann, internationell sekreterare Grön Ungdom

Inspelade frågor från representanter från ett globalt civilsamhälle kommer att ställas till de medverkande.

Moderator: Monica Lorensson, Plan International Sverige

Arrangörer: Seminariet arrangeras av CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet: Forum Syd, Hungerprojektet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, LSU, Läkarmissionen, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Raoul Wallenberg Institute, Union to Union, Vi-skogen och We Effect.

Tid: 17:00-17:45