Aktion FN för Globala målen genomförs på FN-skolor

HELA SVERIGE PÅ ALLA FN-SKOLOR

I år fyller FN 75 år och det är 10 år kvar tills de Globala målen ska vara nådda. Inför FN-dagen den 24 oktober arrangerar FN-elevföreningarna på FN-skolor Aktion FN för Globala målen.

Aktion FN för Globala målen lyfter vikten av ett globalt samarbete och att vi behöver agera nu för att målen ska nås till 2030. Coronapandemin har försämrat utvecklingen inom många områden men även visat oss att vi kan göra omställningar. Nu är det viktigare än någonsin att vi tillsammans gör det som krävs för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. FN-förbundet uppmuntrar elever på våra 40 FN-skolor att ta ställning för vilket mål de vill kämpa extra för under detta läsår.

Aktion FN ska ge FN-skolor mer kompetens och engagemang för globala frågor. Inför fyra utvalda internationella FN-dagar skickas Aktion FN-paket till lärare och elever varje år. Lärarna får bland annat färdiga lektionsupplägg, samt en rad tips på övningar och material. Eleverna får redskap för att genomföra en aktion på skolan som uppmärksammar en global fråga.

För dig som arbetar eller är elev på en gymnasieskola och är nyfiken på vad det innebär att vara FN-skola, läs mer på FN-skola.