Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

A-kurs om FN i Umeå

Umeå

Välkomna på heldagskurs om FN! Kursen ingår i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.

Tid: 26 januari 2018 kl 10.00-16.00
Plats: Midgårdsskolan, Regementsområdet, Umeå

Program

10.00 Presentation av dagens program och FN-förbundet
10.20 Aktuellt i FN – diskussion och frågor
10.40 FN:s tillkomst och organisation
11.15 Bensträckare
11.20 Blir världen bättre?
11.50 Lunch
13.00 FN:s verksamhet, fred
13.30 FN:s verksamhet, utveckling
14.00 FN:s verksamhet, MR
14.30 Fika
14.50 FN i Syrien
15.20 Engagera dig
15.30 Frågor och svar samt utvärdering
16.00 Avslutning

Kursavgift medlem: 595 kronor
Kursavgift övriga: 895 kronor

KURSLEDARE

Pekka Johansson, Svenska FN-förbundet
Malin Persson, Svenska FN-förbundet