Bli en del av referensgruppen inför klimatkonferensen 2022

Det är mycket viktigt för Svenska FN-förbundet att involvera ungdomar i skapande miljöer och beslutsprocesser. Därför utser vi varje höst en referensgrupp bestående av sex engagerade ungdomar från olika delar av Sverige som har i uppgift att tillsammans bidra till, och utveckla vår verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv.

Var med och påverka hur vi arbetar med våra fokusfrågor med ett särskilt fokus på klimatet. Vår referensgrupp för unga kommer att vara med och planera vår klimatkonferens för unga 2022, bistå i vårt arbete med Stockholm+50 och ingå i planering och utformandet av andra ungdomsaktiviteter på Svenska FN-förbundet.

Därför behöver du avsätta tid för planering, träffar och kontakt med ungdomssekreteraren. Vi söker dig som är under 26 år, brinner för ungas engagemang och inflytande och har ett särskilt intresse för klimatet.

Bli medlem

Bli en del av en nationell rörelse för en bättre värld

Bli medlem >

För dig som är ung

Information för dig som är ung och vill engagera dig i vår rörelse.

Läs mer

Mer om UNg-helgen

Läs mer om vad det innebär att vara med på en UNg-helg!

Läs mer