Referensgruppen

Ungdomsperspektivet är viktigt för Svenska FN-förbundet. Därför utser vi varje höst en referensgrupp bestående av sex engagerade ungdomar från olika delar av landet som har i uppgift att bidra till verksamheten utifrån ett ungdomsperspektiv och som tillsammans arbetar för att utveckla vår verksamhet.

Om Referensgruppen

Referensgruppen har rollen som FN-förbundets projektgrupp för UNg-helgen i maj som är en mycket viktig del av FN-förbundets ungdomsverksamhet. Som medlem i referensgruppen fungerar du som kreativt bollplank och har stort inflytande över programmet för UNg-helgen. Du är med och planerar, genomför och utvärderar UNg-helgen.

Referensgruppen träffas fyra gånger innan UNg-helgen för att planera och har sedan ett avslutande möte för att utvärdera konferensen. Referensgruppen deltar aktivt i UNg-helgen, till exempel genom att leda workshops, panelsamtal och seminarier.

Som medlem i referensgruppen får du erfarenhet av att planera och genomföra ett stort projekt samt knyta kontakter. Då varje år har ett specifikt tema kommer du även lära dig mer om det. Temat för 2019 är utveckling, och vi kommer gemensamt utforma programmet för UNg-helgen utifrån detta tema.

Kvalifikationer

Vi söker nya medlemmar till referensgruppen varje år. Du som söker ska vara under 26 år, ha ett globalt intresse och brinna för ungt engagemang. Du är ansvarstagande, tar egna initiativ och du ska vara tillgänglig under ett år av regelbunden kontakt med ungdomssekreteraren och övriga i gruppen. Vi söker en grupp med blandade erfarenheter och egenskaper, så berätta gärna vad just du är bra på. Det kan till exempel vara kunskaper inom film och foto, sociala medier, arrangera roliga aktiviteter eller kunna leda grupper. Det är mycket viktigt att du kan delta på våra planeringshelger under året.

Planeringshelgerna har följande preliminära datum:

  • 8-9 december 2018
  • 12-13 januari 2019
  • 16-17 februari 2019
  • 23-24 mars 2019

UNg19 äger rum den 25-28 april 2019.

Ansökan

Skicka in en personlig presentation (max en A4) till Elias Aspudd, ungdomssekreterare, senast 31 oktober 2018. I presentationen bör du förutom att berätta om dig själv även berätta om:

  • Ditt tidigare engagemang (i FN-förbundet och på annat håll).
  • Varför du vill vara med i referensgruppen 2019.
  • Vad du skulle vilja göra i referensgruppen. Vad kan du erbjuda projektarbetet?

Vid frågor, kontakta Elias.

 

 

 

 

 

Bli medlem

Bli en del av en nationell rörelse för en bättre värld

Bli medlem >