Referensgruppen

Ungdomsperspektivet är viktigt för Svenska FN-förbundet. Därför utser vi varje höst en referensgrupp bestående av sex engagerade ungdomar från olika delar av landet som har i uppgift att bidra till verksamheten utifrån ett ungdomsperspektiv och som tillsammans arbetar för att utveckla vår verksamhet.

Om Referensgruppen

Referensgruppen har rollen som FN-förbundets projektgrupp för UNg-helgen i maj som är en mycket viktig del av FN-förbundets ungdomsverksamhet. Som medlem i referensgruppen fungerar du som kreativt bollplank och har stort inflytande över programmet för UNg-helgen. Du är med och planerar, genomför och utvärderar UNg-helgen.

Referensgruppen träffas ca 3-4 gånger innan UNg-helgen för att planera och har sedan ett avslutande möte för att utvärdera konferensen. Referensgruppen deltar aktivt i UNg-helgen, till exempel genom att leda workshops, panelsamtal och seminarier.

Som medlem i referensgruppen får du erfarenhet av att planera och genomföra ett stort projekt samt knyta kontakter. Då varje år har ett specifikt tema kommer du även lära dig mer om det. Temat för 2018 är mänskliga rättigheter, och vi kommer gemensamt utforma programmet för UNg-helgen utifrån detta tema.

Kvalifikationer

Vi söker nya medlemmar till referensgruppen varje år. Du som söker ska vara under 26 år, ha ett globalt intresse och brinna för ungt engagemang, som du vill dela med andra ungdomar. Du är ansvarstagande, tar egna initiativ och du ska vara tillgänglig under ett år av regelbunden kontakt med ungdomssekreteraren och övriga i gruppen. Vi söker en grupp med blandade erfarenheter och egenskaper, så berätta gärna vad just du är bra på. Det kan t.ex. vara meriterande att ha erfarenhet av användning av media genom exempelvis film/foto, ha genomfört tidigare ungdomsarrangemang, ordnat aktiviteter i sin lokalförening, vara duktig på social media och bloggande, ha ledarerfarenheter etc. Det är mycket viktigt att du kan delta på våra planeringshelger under året. Årets första planeringshelg är i mitten på december.

Ansök

Skicka in en personlig presentation (max en A4) till Elias Aspudd, ungdomssekreterare, senast 10 november 2017. I presentationen bör du förutom att berätta om dig själv även berätta om:

  • Ditt tidigare engagemang (i FN-förbundet och på annat håll).
  • Varför du vill vara med i referensgruppen 2018.
  • Vad du skulle vilja göra i referensgruppen. Vad kan du erbjuda projektarbetet?

Vid frågor, kontakta Elias.

 

 

 

 

 

Bli medlem

Bli en del av en nationell rörelse för en bättre värld

Bli medlem >