Höj rösten för hållbar utveckling!

I år ska Sverige göra sin andra frivilliga rapportering (VNR) kring Agenda 2030 och de globala målen till FN:s politiska högnivåforum (HLPF). Inför denna rapportering samarbetar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Svenska FN-förbundet och Utrikesdepartementet för att försäkra att barn och ungas perspektiv tas tillvara på i Sveriges rapportering.

Agenda 2030 antogs 2015 och avser de 17 globala målen och dess 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara. Syftet med Agenda 2030 är att ena och balansera ekonomisk, social och miljömässig utveckling på ett hållbart och rättvist sätt med mål att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. 

Den här enkäten riktar sig främst till unga som vill höja rösten för en hållbar värld och består av 14 frågor.

Klicka här för att komma till enkäten.

Glöm inte att sprida ordet när du deltagit enkäten! Använd #Jaghöjderösten