fbpx

Tamar – Ambassadör för Agenda 2030

Du som är ung och medlem i FN-förbundet har nu möjlighet att ansöka om att bli en av förbundets unga ambassadörer för de globala målen! Nedan kan du läsa om Tamar Khatchadourian och hennes roll som ambassadör för Agenda 2030!

Var väcktes ditt intresse och engagemang för FN?
Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med samhällsfrågor och jag har sedan jag var liten avskytt orättvisor. Att jag visste att FN arbetade för att skapa rättvisa har från början därför varit en stark drivkraft i mitt engagemang.

Jag är också väldigt intresserad av globala frågor och utvecklingspolitik. Frågorna som FN jobbar med; allt från fattigdom och hunger till klimatförändringar och dess påverkan på de mest utsatta, går i linje med de områden jag vill dedikera mitt arbetsliv och engagemang till. Jag har sedan lång tid tillbaka varit engagerad och har alltid jobbat för mänskliga rättigheter på olika sätt, akademiskt, ideellt och i mitt arbetsliv.

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör?
Jag hörde om svenska FN-förbundet någon gång under gymnasiet men började inte engagera mig förrän jag började studera på universitetet. Jag såg att Göteborgs FN-förenings ungdomssektion utlyste platser som styrelseledamöter och så sökte jag mig dit. På den vägen hörde jag senare talas om ambassadörsprogrammet och kände att det var en passande roll för mig.

Jag har ett starkt engagemang och brinner för påverkansarbete. Jag tror starkt på att vår demokrati bygger på engagemang, annars lägger man makten i någon annans händer utan någon möjlighet till förändring. För mig har det alltid handlat om “om inte jag, vem annars?”. Jag tycker att det är viktigt att inte lägga över allt ansvar på andra utan att uttrycka sina åsikter, höja sin röst för förändring och arbeta tillsammans med likasinnade för att driva det man tror på.

Vilka FN-frågor är viktigast för dig? – Varför?
Jag har alltid haft en brinnande passion för social rättvisa och social hållbarhet. Särskilt områden så som jämställdhet, jämlikhet och inkluderande samhällen. Alla globala mål hänger ju ihop med varandra men jag tror att om det finns ett grundläggande tankesätt att alla människor förtjänar att behandlas jämlikt och med värdighet, så banar man vägen till att uppnå många av de andra målen.

Vad har du gjort under din tid som ambassadör?
Jag har hållit föreläsningar och workshops för alltifrån politiker till elever och tjänstemän. Jag höll exempelvis en föreläsning för en grundskoleklass i Kristianstad om de globala målen. Jag har också träffat ambassadörer och andra aktörer som brinner för globala frågor. Vi väljer ofta uppdrag själva utifrån ett internt formulär och så hoppar man på de förfrågningar man tycker är intressant och kul!

Vad har varit roligast hittills?
Något av det bästa är känslan av att veta att man ökar engagemang i några av samhällets viktigaste frågor. Det är väldigt roligt att vara ute och verkligen känna att det man gör, det gör skillnad. Det har också varit väldigt spännande att träffa så många andra som är intresserade av Agenda 2030 och bygga upp ett nätverk.

Vad har varit mest lärorikt?
Jag har blivit mycket mer insatt i de globala målen generellt. Beroende på vem man föreläser för måste man nischa sitt föredrag och under tiden som man gör det lär man sig väldigt mycket om målen och om utvecklingen i världen. Att komma ut och hålla föreläsningar ger en också mycket lärdomar om en själv. Man blir en bättre kommunikatör, särskilt eftersom man måste anpassa sitt sätt att prata på beroende på publik. En föreläsning för barn i grundskolan jämfört med tjänstemän i kommun innebär helt olika approaches.

Vet du vad du vill göra efter dina studier?
Ja, sedan två månader tillbaka jobbar jag som projektledare för en demokratiplattform som heter “Run for Office”. Vi arbetar med att öka ungas delaktighet och samhällsengagemang, med fokus på unga i socioekonomiskt utmanande områden. Arbetet går i linje med både de globala målen och mina övriga intresseområden. Oavsett var jag hamnar i framtiden vill jag fortsätta göra skillnad, arbeta för att främja mänskliga rättigheter och motverka orättvisa.

Vill du också bli ambassadör?